I. Вступ
Викладена далі Угода користувача (надалі – «Угода») адресована невизначеному колу осіб, користувачам мобільного застосунку Sugarrr (доступного у App Store від Apple), та визначає порядок такого користування.

Особою, що володіє всіма необхідними та достатніми правами для адміністрування та надання доступу до Sugarrr є компанія Sugarrr Inc.

Ця Угода є публічним договором відповідно до чинного законодавства України. Використання Sugarrr вважається безумовним прийняттям (акцептом) цієї Угоди.
Ця Політика характеризується наступними ознаками: а) розроблена з метою реалізації вимог чинного законодавства України в області обробки та захисту персональних даних; б) розкриває способи і принципи обробки Sugarrr персональних даних, права та обов’язки Sugarrr при обробці персональних даних, права суб’єктів персональних даних, а також включає перелік заходів, застосовуваних Sugarrr з метою забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці.

Sugarrr Inc («Sugarrr» або «ми») є заявленою відповідальною особою та володільцем даних відповідно до правил захисту даних. Іншими словами, Sugarrr є компанією, яка приймає рішення про мету та засоби обробки ваших персональних даних ("Дані користувача") і тому несе відповідальність за безпеку та дотримання чинного законодавства України. Ця Політика, разом із Угодою користувача, розповсюджується на використання вами застосунку «Sugarrr» («Застосунок»). «Sugarrr» залишає за собою право будь-коли змінювати Політику шляхом оновлення версії Застосунку для завантаження та скеровування користувача до нового тексту Політики.
II. Визначення
Агреговане, знеособлене або псевдонімізоване використання - означає використання Персональних даних Користувачів, які Sugarrr може зробити в деяких випадках відповідно до Угоди користувача, включаючи їх розкриття Третім одержувачам, у такий спосіб, згідно з яким Персональні дані більше не можуть бути віднесені до конкретного Користувача.

Застосунок - означає мобільний застосунок Sugarrr, через який надаються Послуги.

Цілі - означає цілі обробки, для яких призначені Персональні дані Користувачів, як описано в цьому розділі Політики конфіденційності.

Sugarrr Inc. - компанія зареєстрована за адресою: 8 The Green Suite #11456 Dover, DE 19901, USA

Послуги Sugarrr - означає послуги, що надаються Sugarrr через Застосунок, як описано в цьому розділі Угоди користувача.

Треті одержувачі - означає тих третіх осіб, з якими Sugarrr може ділитися або яким Sugarrr може розкривати Персональні дані Користувачів для будь-якої з Цілей.

Для отримання додаткової інформації перегляньте цей розділ Політики конфіденційност��.

Користувачі - будь-яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до використання Застосунку та досягла віку допустимого для акцепту цієї Угоди, відповідно до положень законодавства.

Персональні дані користувачів - означає будь-яку інформацію, що стосується Користувачів, які ідентифіковані або можуть бути ідентифіковані.

Ці Персональні дані потрібні для надання Послуг. Sugarrr може ділитися або розкривати ці Персональні дані третім особам для Цілей, як описано далі в Політиці конфіденційності.

Права користувачів на конфіденційність - означає права Користувачів на доступ, на виправлення, на стирання, на обмеження обробки, на переносимість даних, на заперечення і будь-яке інше право Користувачів, пов'язані з їх конфіденційністю та захистом Персональних даних, відповідно до чинного законодавства України та цієї Угоди користувача.

Погоджуючись з цими Умовами надання послуг, ви також заявляєте, що досягли відповідного повноліття для укладення такої угоди.
Sugarrr Inc.
8 The Green
Suite #11456
Dover, DE 19901
USA

Застосунок слугує інструментом, який допомагає користувачам ефективно керувати діабетом шляхом відстеження рівня глюкози в крові, ін’єкцій інсуліну, спожитих вуглеводів, фізичної активності, сну тощо. Алгоритм упорядковує дані, обчислює тренди, знаходить закономірності. Завдяки реєстрації даних та наданої інформації щодо діабету, користувачі мають змогу розуміти залежність рівня цукру в крові від кількості та типу введеного інсуліну, кількості спожитих вуглеводів, фізичноі активності та відпочинку та керувати своїм станом здоров’я. Застосунок Sugarrr - це інструмент відстеження даних, який збирає та аналізує інформацію, пов'язану з перебігом хвороби, введену вручну або імпортовану зі сторонніх програм. Ця послуга надається на безоплатній основі і призначена для використання як є.

Компанія Sugarrr Inc володіє всіма необхідними та достатніми правами для адміністрування та надання доступу до мобільного застосунку Sugarrr у App Store.
III. Використання мобільного застосунку Sugarrr
Використання застосунку не замінює необхідність відвідування лікаря, який є кваліфікованим фахівцем, що має право поставити діагноз і скласти рекомендації відповідно до стану здоров’я Користувача. Не слід сприймати інформацію, яка міститься в застосунку, як медичну пораду і тлумачити її як медичну рекомендацію. Застосунок не є інструментом діагностики і не призначений для терапевтичного застосування.

Цей Застосунок розроблений, щоб допомогти користувачам ("ви", "користувач") ефективно керувати діабетом шляхом відстеження рівня глюкози в крові, інʼєкцій інсуліну, спожитих вуглеводнів, фізичної активності, сну тощо.

Будь-яка інформація, яку Ви надаєте Sugarrr, повинна бути точною, повною та оновленою. Користування застосунком доступне лише фізичним особам, які є повнолітніми, або дітям, використання яких контролюється одним із батьків та/або законним опікуном.
IV. Сфера дії цієї Угоди користувача
Використовуючи Застосунок, Користувач дає згоду та прямо приймає цю Угоду користувача разом з Політикою конфіденційності.

Використання Застосунку призначене лише для Користувачів старше 18 років. У випадку, якщо особа не досягла цього віку, Користувачі гарантують, що вони мають дозвіл від своїх батьків або опікунів на прийняття цієї Користувацької угоди і що вони здійснюють моніторинг використання Платформи неповнолітніми.
V. Послуги Sugarrr
- Заповнення користувачем та збереження в застосунку первинних діабетичних даних та налаштувань для коректної роботи;
- Внесення, збереження та накопичення поточних даних щодо стану користувача;
- Обробка накопичених даних та відображення довготривалої динаміки стану користувача за різними категоріями (трендами);
- Визначення відповідності трендів цільовим значенням, що встановлюються користувачем згідно рекомендацій лікаря або міжнародних діабетичних асоціацій;
- Встановлення нагадувань користувачеві про необхідність виконання певних дій для якісного керування діабетом;
- Можливість отримувати та відображати додаткові дані щодо рівня цукру в крові, сну та фізичної активності користувача від сторонніх застосунків.
VI. Термін дії Угоди користувача
Ця Угода діє від початку користування Застосунком і поки Користувач продовжує користуватися Послугами або до припинення дії Угоди користувача з будь-якої з передбачених в ній причин.
VII. Обов'язки та відповідальність Користувача Sugarrr
Користувач несе відповідальність за всі збитки, завдані Sugarrr в результаті дій або бездіяльності Користувача при використанні Сервісів, включаючи будь-які витрати, санкції та зобов'язання будь-якого роду (включаючи витрати на правовий захист та юридичні консультації), які можуть бути отримані для Sugarrr у випадку претензії третіх осіб з будь-якої причини в результаті використання Користувачем Послуг, в тому числі за порушення будь-якого чинного регулювання та / або будь-якого Права інтелектуальної власності, з повним відшкодуванням для Sugarrr, її дочірніх компаній та будь-яких її адміністраторів, директорів та співробітників.

Користувач погоджується з тим, що норми і закони про захист прав споживачів не можуть бути застосовані до використання ним Застосунку, оскільки він не надає відплатних послуг.

Sugarrr передбачає, що дані вводяться їх власником і є правильними і точними. У зв'язку з цим Користувач самостійно несе відповідальність за інформацію та/або контент, наданий під час використання Послуг Застосунку.

Якщо ви вважаєте, що контроль за вашим діабетом погіршився, слід негайно звернутися до найближчого клінічного або лікувального закладу для огляду або обстеження відповідними спеціалістами.

Користувач несе відповідальність за дані, введені при використанні Застосунку

Ви не повинні покладатися на інформацію, представлену або згенеровану цим Застосунком, як альтернативу медичній консультації вашого лікаря. Інформація та статистичні дані, надані Застосунком, покликані допомогти вам відстежити свій стан. Будь-який діагноз, рішення щодо лікування діабету або безпосереднє лікування повинні бути винесені або здійснені після консультації з відповідним фахівцем

Мобільний застосунок Sugarrr, пропонує надання послуг без створення облікового запису. Це означає, що резервні копії даних Користувача не сворюються , тому в разі втрати даних (повне видалення даних із Застосунку, видалення Застосунку із пристрою Користувача, пошкодження або втрата пристрою Користувача тощо), вони не підлягають відновленню.

Користувач несе повну відповідальність за перегляд та оцінку точності та актуальності всієї інформації, що надається, зберігається, генерується або отримується через Застосунок.

Користувач не буде відтворювати, копіювати, поширювати, модифікувати, розробляти, перекладати, компілювати, реконструювати або дизасемблювати будь-яку частину Застосунку .

Sugarrr не дає жодних гарантій щодо використання Застосунку, а також не рекомендує приймати будь-які конкретні терапевтичні заходи, що випливають з інформації, що зберігається або отримується за допомогою Застосунку.

Sugarrr не надає медичних консультацій.

Інформація, що надається Застосунком на основі даних, введених Користувачем, носить виключно інформаційний характер і не замінює медичні рекомендації.

Для будь-якого рішення щодо свого лікування Користувач повинен попередньо отримати висновок, рецепт або огляд лікаря.

Sugarrr не несе відповідальності за будь-який висновок, пораду, лікування або діагноз, виданий лікарем щодо будь-якого Користувача.

Послуги надаються за принципом “Як є”. Sugarrr не надає жодних гарантій, явних, законодавчих чи неявних. Зокрема, Sugarrr не гарантує:
- що використання Послуг є безпечним (без шкоди для безпеки Персональних даних Користувача), своєчасним, безперебійним або без помилок;
- відповідність Застосунку вимогам або очікуванням Користувача;
- точність та надійність будь-якої інформації;
- відсутність вірусів або інших шкідливих компонентів у Застосунку, Користувачі прямо відмовляються від будь-яких гарантій в цьому сенсі;
- придатність Застосунку для певної мети, комерціалізації або не порушує права третіх сторін.

Sugarrr ні в якому разі не несе відповідальність за непрямі, спеціальні, випадкові, штрафні або наслідкові збитки, включаючи, серед іншого, і, без обмежень, збитки за переривання роботи Застосунку, втрату даних або втрату вигоди, збитки за переривання вашої діяльності, будь то договірні або позадоговірні, включаючи недбалість або вину, понесені або спричинені Користувачем або будь-якою третьою особою, незалежно від того, відбуваються вони або пов'язані з використанням Застосунку, а також інформацію, що міститься або може бути надана Послугою.

Sugarrr не гарантує надання Послуг.

Sugarrr не несе відповідальності за непрямі збитки.

Sugarrr не несе відповідальності за збитки, завдані Користувачеві або будь-якій третій особі в результаті порушення Угоди користувача через форс-мажорні обставини. Усі такі випадки, коли надзвичайні та не пере��бачувані обставини, що не залежать від Sugarrr, перешкоджають Sugarrr надавати послугу відповідно до Користувацької Угоди ��удуть вважатися форс-мажорними обставинами, такими як урядові постанови, випадки загальної надзвичайної ситуації, оголошеної на місцевому або національному рівні, пожежа, повінь або землетрус, страйки, блокування, відключення електроенергії, ефекти, отримані від дії хакерів, а також будь-які інші аналогічні обставини.

Упущення та/або затримка у виконанні Угоди користувача або її часткове виконання будь-якою зі сторін не означатиме в будь-якому випадку відмови від права іншої сторони вимагати його дотримання пізніше.

Sugarrr Inc, наші директори, посадові особи, співробітники, афілійовані особи, агенти, підрядники, стажери, постачальники, постачальники послуг або ліцензіари не несуть відповідальності за будь-які відшкодування шкоди, втрати, претензії або будь-які прямі, непрямі, випадкові, штрафні, спеціальні або наслідкові збитки будь-якого виду, включаючи, але не обмежуючись упущену вигоду, упущену виручку, втрачені заощадження, втрату даних, витрати на заміну або будь-які подібні збитки, незалежно від того, чи ґрунтуються вони на договорі, деліктні (включаючи недбалість), сувору відповідальність або інше, що виникає внаслідок використання Користувачем зазначених Послуг, або будь-які інші претензії, пов'язані будь-яким чином з використанням Застосунку, будь-які помилки або упущення в будь-якому контенті, або будь-які збитки або шкоду будь-якого роду, понесені в результаті використання Застосунку або будь-якого контенту (або продукту) розміщеного, переданого або іншим чином доступного через Застосунок, навіть якщо він повідомлений про можливість їх виникнення.
VIII. Інтелектуальна власність Sugarrr
Застосунок Sugarrr є єдиним цілісним комплексом, до складу якого входять об'єкти інтелектуальної власності, які згідно із законодавством України можуть охоронятися самостійно або в сукупності з іншими об'єктами: комп'ютерна програма (програмний код), знаки для товарів і послуг (торгові марки), графічне оформлення та зовнішній вид (дизайн) Застосунку, принцип дії (алгоритм). Усі права інтелектуальної власності на Sugarrr загалом та його окремі елементи належать Sugarrr Inc.

Графічне оформлення та зовнішній вигляд (дизайн) Застосунку є результатом творчої художньої діяльності в сфері художнього конструювання та охороняється відповідно до законодавства України.

Усі права інтелектуальної власності на Застосунок та його складові частини охороняються зокрема, але не виключно, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, законами України «Про авторське право та суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на промислові зразки», а також іншими нормативно-правовими актами та відповідними міжнародними угодами та конвенціями.

Користувачеві заборонено використовувати Застосунок та/або його складові частини будь-якими способами, які порушують права інтелектуальної власності Sugarrr Inc або третіх осіб.

Будь-яке використання розміщених у Застосунку об'єктів права інтелектуальної власності (в тому числі елементів візуального оформлення, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, ��рограм, музики та інших об'єктів) без дозволу Sugarrr Inc або іншого належного правовласника є незаконним та може бути підставою для судового розгляду та притягнення порушників до відповідальності відповідно до законодавства України.

Категорично забороняється створювати сервіси, які візуально та функціонально будуть ідентичними Застосунку та створюватимуть (можуть створити) у Користувачів хибну уяву про використання Sugarrr. У разі створення подібного або ідентичного сервісу та отримання комерційної вигоди від його використання, всі кошти, отримані внаслідок таких дій, мають бути перераховані Sugarrr Inc.

Право використання Застосунку обмежується правом Користувача користуватися його корисними властивостями в межах функціонального призначення і не передбачає можливості використовувати Застосунок або окремі його елементи у будь-який інший спосіб, ніж це передбачено цією угодою.

На всі назви брендів та товарні знаки, що згадуються у Застосунку, включаючи назви брендів та товарні знаки, що належать третім особам, поширюється дія застосовного законодавства. Їхня згадка у Застосунку не означає, що вони не захищені правами третіх осіб.
IX. Припинення дії Угоди користувача
Sugarrr може розірвати Угоду користувача в будь-який час, повідомивши Користувача в письмовій формі в будь-який час, з будь-яких внутрішніх, організаційних або комерційних причин, на свій розсуд або з будь-якої з наступних причин:
1) порушення Угоди користувача та/або Політики конфіденційності Sugarrr; суперечність моралі чи громадському порядку, або завдання шкоди іншим Користувачам, або іміджу Sugarrr або Послуги, що ним надається або продуктам чи послугам третіх осіб;
2) випадки, в яких Sugarrr зобов'язані це зробити за законом або за судовою чи адміністративною вимогою або
3) претензії третіх осіб до Sugarrr або будь-якої з афілійованих осіб Sugarrr внаслідок використання Застосунку Користувачем, або за порушення прав інтелектуальної власності, або з будь-якої іншої причини.
X. Інші умови
Ця Угода користувача та Політика конфіденційності та безпеки Sugarrr складають повну угоду сторін щодо Послуг і замінюють собою всі попередні зобов'язання, переговори та порозуміння щодо надання Послуг.

Якщо будь-яке з положень цієї Угоди користувача буде визнано недійсним за остаточним рішенням компетентного судді або суду, дійсність інших положень не буде уражено.

Будь-яке договірне повідомлення повинно бути зроблено на електронну адресу Sugarrr, зазначену в Політиці конфіденційності Sugarrr.

Договірні відносини між Sugarrr та Користувачем укладаються безпосередньо між сторонами. Жодна зі сторін не виступає в якості представника, агента, співробітника або аналогічної персони іншої сторони.

Sugarrr залишає за собою право на власний розсуд оновлювати, змінювати або замінювати будь-яку частину цих Умов надання послуг, публікуючи оновлення та зміни на цій сторінці. Користувач бере на себе відповідальність періодично перевіряти його на наявність змін. Подальше використання Користувачем Застосунку або доступ до нього після публікації будь-яких змін до цих Умов надання послуг означає прийняття цих змін.

Угода користувача